انتخاب برگه

ورود اعضای خانواده به آلمان

ورود اعضای خانواده به آلمان   ورود اعضای خانواده به آلمان    اعضای خانواده شهروندان آلمانی و شهروندان از کشورهای غیر از اتحادیه اروپا که مجوز اقامت یا ویزا دارند، می توانند در آلمان به آنها بپیوندند. این “ورود خانواده” نام دارد. برای ورود به آلمان، این اعضای خانواده...